Wszczepienie kardiowertera / stymulatora serca

lekarz w maseczce

W moim gabinecie w Łodzi kwalifikuję Pacjentów do przeprowadzenia zabiegu wszczepienia kardiowertera – niewielkiego urządzenia elektronicznego rozpoznającego arytmię serca i zdolnego przeprowadzić właściwą interwencję elektryczną w celu przerwania stanu zagrażającego życiu. Poprawia to szansę przeżycia Pacjentów zagrożonych pojawianiem się częstoskurczów komorowych i migotaniem komór, arytmii prowadzącej zwykle do zatrzymania krążenia i śmierci w przypadku nie podjęcia czynności reanimacyjnych u chorego.

Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora najczęściej dotyczy osób narażonych na komorowe zaburzenia rytmu serca.

Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora pozwala przerywać groźne dla życia zaburzenia rytmu serca, chroniąc Pacjentów przed zgonem. Należy jednak pamiętać, że niezbędne będzie również leczenie towarzyszące w formie farmakoterapii.

U pacjentów ze zbyt wolną akcją serca czasami jedyną formą leczenia jest wszczepienie stymulatora serca. Urządzenie to nadaje właściwą częstość pracy serca poprzez jego regularną stymulację. 

 

Jak wygląda wszczepienie kardiowertera?

Zabieg wszczepienia kardiowertera-defibrylatora (ICD) lub stymulatora jest przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym. Wszyscy pacjenci po zabiegu są objęci specjalistyczną opieką ambulatoryjną. ICD składa się z elektrod wewnątrzsercowych oraz modułu elektronicznego, który jest zasilany przez baterię, wbudowaną na stałe do urządzenia. Elektrody są wprowadzane do jam serca przez układ żylny. Cały proces odbywa się pod kontrolą RTG. Sam moduł elektroniczny jest wszczepiany pod skórę klatki piersiowej najczęściej po lewej stronie, a elektrody poprzez układ żylny trafiają bezpośrednio do serca.

 

Jakie są przeciwwskazania do wszczepienia kardiowertera?

Wszczepienie kardiowertera jest najskuteczniejszym sposobem profilaktyki nagłego zgonu sercowego. Jednak, jak każda procedura medyczna, nosi ona ze sobą pewne ryzyko i wymaga dokładnej oceny każdego pacjenta przed podjęciem decyzji o wszczepieniu kardiowertera. W tym artykule przedstawimy przeciwskazania do wszczepienia kardiowertera.

U chorych kwalifikowanych to tej formy terapii , konieczne jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu, badania fizykalnego oraz badania echokardiograficznego w celu oceny frakcji wyrzutowej lewej komory (EF).

Do najważniejszych przeciwskazań do wszczepienia kardiowertera należą:

  1. Brak wskazań klinicznych – decyzja o wszczepieniu kardiowertera powinna być poparta właściwymi wskazaniami klinicznymi, takimi jak ciężka niewydolność serca, z niska EF utrzymująca się pomimo optymalnego leczenia farmakologicznego, uporczywe zaburzenia rytmu serca, zwiększone ryzyko nagłego zgonu sercowego. W przypadku braku tych wskazań, wszczepienie kardiowertera może nie przynieść oczekiwanych korzyści, a jedynie zwiększyć ryzyko powikłań.
  2. Przewlekłe stany zapalne ( infekcyjne) i aktualnie tocząca się infekcja – wszczepienie kardiowertera jest przeciwwskazane u pacjentów z aktywnymi stanami zapalnymi lub zakażeniami, ze względu na zwiększone ryzyko powikłań. W takich przypadkach, konieczne jest wyleczenie infekcji przed podjęciem decyzji o wszczepieniu kardiowertera.
  3. Przewlekłe choroby płuc i nerek – pacjenci z ciężkimi chorobami płuc lub nerek mogą być niewłaściwymi kandydatami do wszczepienia kardiowertera ze względu na zwiększone ryzyko powikłań związanych z ryzykiem infekcji.
  4. Trudne warunki życiowe – pacjenci z trudnymi warunkami życiowymi, takimi jak bezdomność, alkoholizm lub uzależnienie od narkotyków, mogą mieć ograniczone korzyści z wszczepienia kardiowertera. W takich przypadkach, konieczne jest dokładne rozważenie ryzyka i korzyści z procedury.
  5. Choroba nowotworowa ze złym rokowaniem co do czasu przeżycia poniżej 1 roku.