Wszczepienie kardiowertera / stymulatora serca

lekarz w maseczce

W moim gabinecie w Łodzi kwalifikuję Pacjentów do przeprowadzenia zabiegu wszczepienia kardiowertera – niewielkiego urządzenia elektronicznego rozpoznającego arytmię serca i zdolnego przeprowadzić właściwą interwencję elektryczną w celu przerwania stanu zagrażającego życiu. Poprawia to szansę przeżycia Pacjentów zagrożonych pojawianiem się częstoskurczów komorowych i migotaniem komór, arytmii prowadzącej zwykle do zatrzymania krążenia i śmierci w przypadku nie podjęcia czynności reanimacyjnych u chorego.

Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora najczęściej dotyczy osób narażonych na komorowe zaburzenia rytmu serca.

Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora pozwala przerywać groźne dla życia zaburzenia rytmu serca, chroniąc Pacjentów przed zgonem. Należy jednak pamiętać, że niezbędne będzie również leczenie towarzyszące w formie farmakoterapii.

U pacjentów ze zbyt wolną akcją serca czasami jedyną formą leczenia jest wszczepienie stymulatora serca. Urządzenie to nadaje właściwą częstość pracy serca poprzez jego regularną stymulację. 

 

Jak wygląda wszczepienie kardiowertera?

Zabieg wszczepienia kardiowertera (ICD) lub stymulatora jest przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym. Wszyscy pacjenci po zabiegu są objęci specjalistyczną opieką ambulatoryjną. ICD składa się z elektrod wewnątrzsercowych oraz modułu elektronicznego, który jest zasilany przez baterię, wbudowaną na stałe do urządzenia. Elektrody są wprowadzane do jam serca przez układ żylny. Cały proces odbywa się pod kontrolą RTG. Sam moduł elektroniczny jest wszczepiany pod skórę klatki piersiowej najczęściej po lewej stronie, a elektrody poprzez układ żylny trafiają bezpośrednio do serca.