Leczenie zaburzeń rytmu serca

leki w butelce

Zakres mojej prywatnej praktyki lekarskiej w Łodzi obejmuje również leczenie zaburzeń rytmu serca, czyli dolegliwości charakteryzującej się nieregularnością w pracy serca, czasami odczuwaną przez Pacjenta, a czasami stwierdzaną tylko przy mierzeniu ciśnienia lub w czasie wykonywania EKG. Arytmie mogą być łagodne i stanowić zagrożenia dla życia i zdrowia Pacjenta, ale mogą również być niebezpieczne, wówczas konieczna jest szybka reakcja lekarza. Jedyną metodą stwierdzenia rodzaju arytmii jest badanie elektrokardiograficzne (EKG), które polega na zapisaniu czynności bioelektrycznej serca. W dzisiejszych czasach wsparciem dla pacjentów są również urządzenia rejestrujące EKG w postaci specjalnych zegarków czy bransoletek.

Arytmia może pojawić się na skutek zaburzeń rytmiczności bądź częstotliwości tworzenia bodźców w węźle zatokowym, a także w wyniku pojawiania się nowych ośrodków w sercu ( grup komórek) , które generują tzw. skurcze dodatkowe. Warto wiedzieć, że zaburzenia rytmu pracy serca często występują z powodu nadmiernej pobudliwości mięśnia sercowego i wytwarzania skurczów dodatkowych ( komorowych i nadkomorowych). Źródłem nierównego tętna/pulsu mogą być zaburzenia przewodzenia w układzie przewodzącym serca, czyli tzw. bloki. Część z nich wymaga wszczepienia stymulatora serca czyli tzw. rozrusznika.

 

Jak przebiega leczenie zaburzeń rytmu serca?

Leczenie zaburzeń rytmu serca zależy od rodzaju i nasilenia arytmii. Moim zadaniem jest określenie charakteru zaburzeń, a tym samym określenie potrzeby ich leczenia i wyboru wraz z pacjentem właściwej drogi. W niektórych przypadkach istnieje możliwość usunięcia przyczyn arytmii,. Odbywa się to przez leczenie choroby podstawowej lub usunięcie grupy komórek, które wywołują tę arytmie, czyli przy pomocy ablacji. Ta bardzo skuteczna metoda. Warto jednak pamiętać, że leczenie zaburzeń rytmu serca to nie tylko zabiegi operacyjne i farmakoterapia, ale również zmiana stylu życia: dbanie o dietę, utrzymywanie właściwej wagi i zaniechanie palenia tytoniu oraz innych używek.

Zabiegowe leczenie zaburzeń rytmu serca może wiązać się z wykonaniem ablacji, wszczepieniem rozrusznika, przeprowadzeniem kardiowersji elektrycznej, czy wszczepieniem kardiowertera-defibrylatora. Ten ostatni zabieg służy zabezpieczeniu pacjenta przed ryzykiem nagłego zgonu sercowego.