Porady kardiologiczne

czerwony stetoskop

Wszyscy Pacjenci z Łodzi i okolic mogą skorzystać z udzielanych porad kardiologicznych, które obejmują diagnostykę objawów chorobowych, rozpoznawanie oraz leczenie chorób układu krążenia. W mojej poradni kardiologicznej przeprowadzam również konsultacje dla Pacjentów z przewlekłymi chorobami układu sercowo-naczyniowego.

 

Kiedy należy udać się do poradni kardiologicznej?

Warto udać się do poradni kardiologicznej w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów, do których należą bóle w klatce piersiowej, szybkie zmęczenie wysiłkiem fizycznym, uczucie „kołatania” serca, nieregularna czynność serca, stany przedomdleniowe, nieprawidłowe stężenie cholesterolu w badaniach krwi czy też nadciśnienie tętnicze, a więc wartości ciśnienia stwierdzane w pomiarach domowych powyżej 140/90 mmHg. W ramach porad kardiologicznych możemy określić wspólnie z Pacjentem zakres badań dodatkowych i ustalić terminy ich przeprowadzenia. W razie konieczności istnieje możliwość rozpoczęcia farmakoterapii i zaawansowanej diagnostyki.

Regularne korzystanie z poradni kardiologicznej jest zalecane w przypadku Pacjentów z przewlekłymi chorobami układu sercowo-naczyniowego, do których należą między innymi: nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, choroba niedokrwienna w tym przebyty zawał serca, migotanie przedsionków, częstoskurcze, komorowe i nadkomorowe zaburzenia rytmu, wady zastawkowe. Udzielam porad kardiologicznych również osobom po przebytych zabiegach angioplastyki tętnic wieńcowych ( „balonikowanie”) oraz po operacjach kardiochirurgicznych, oraz po przebytych ablacjach zaburzeń rytmu.