Porady kardiologiczne

czerwony stetoskop

Wszyscy Pacjenci z Łodzi i okolic mogą skorzystać z udzielanych porad kardiologicznych, które obejmują diagnostykę objawów chorobowych, rozpoznawanie oraz leczenie chorób układu krążenia. W mojej poradni kardiologicznej przeprowadzam również konsultacje dla Pacjentów z przewlekłymi chorobami układu sercowo-naczyniowego.

 

  • Diagnostyka:

W ramach poradni przeprowadzam kompleksową diagnostykę chorób serca. Oferuję pacjentom m.in. badania EKG, echokardiografie, testy wysiłkowe, badania Holtera, badania stresowe, badania ryzyka chorób serca oraz wiele innych badań. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii medycznych jestem w stanie postawić precyzyjną diagnozę oraz określić optymalny sposób leczenia.

 

  • Leczenie:

Oferuję kompleksowe leczenie chorób serca. Naszym pacjentom zapewniam specjalistyczną opiekę kardiologiczną oraz stosuję najnowocześniejsze metody terapii, takie jak: leczenie farmakologiczne, terapie interwencyjne, implantacja stymulatorów serca, kardiowersja i wiele innych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod leczenia jestem w stanie znacznie poprawić jakość życia naszych pacjentów.

 

  • Zapobieganie chorobom serca:

Niezwykle ważne jest, aby kłaść duży nacisk na profilaktykę chorób serca. Oferuję pacjentom porady dotyczące zdrowego stylu życia, takie jak: zalecenia dietetyczne, regularną aktywność fizyczną, kontrolę ciśnienia krwi i poziomu cholesterolu oraz wiele innych porad, które pomogą uniknąć chorób serca.

 

  • Kontrola pacjentów:

Kolejnym kluczowym działaniem jest kontrola pacjentów. Przeprowadzam regularne badania kontrolne oraz monitoruję stan zdrowia pacjentów, aby na wczesnym etapie wykryć ewentualne problemy i zapobiec ich rozwojowi.

 

  • Indywidualne podejście do pacjenta:

W poradni traktuję każdego pacjenta indywidualnie i z pełnym szacunkiem. Dlatego też każdy pacjent otrzymuje indywidualnie dostosowany plan leczenia, zgodnie z jego potrzebami i oczekiwaniami.

 

Kiedy należy udać się do poradni kardiologicznej?

Warto udać się do poradni kardiologicznej w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów, do których należą bóle w klatce piersiowej, szybkie zmęczenie wysiłkiem fizycznym, uczucie „kołatania” serca, nieregularna czynność serca, stany przedomdleniowe, nieprawidłowe stężenie cholesterolu w badaniach krwi czy też nadciśnienie tętnicze, a więc wartości ciśnienia stwierdzane w pomiarach domowych powyżej 140/90 mmHg. W ramach porad kardiologicznych możemy określić wspólnie z Pacjentem zakres badań dodatkowych i ustalić terminy ich przeprowadzenia. W razie konieczności istnieje możliwość rozpoczęcia farmakoterapii i zaawansowanej diagnostyki.

Regularne korzystanie z poradni kardiologicznej jest zalecane w przypadku Pacjentów z przewlekłymi chorobami układu sercowo-naczyniowego, do których należą między innymi: nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, choroba niedokrwienna w tym przebyty zawał serca, migotanie przedsionków, częstoskurcze, komorowe i nadkomorowe zaburzenia rytmu, wady zastawkowe. Udzielam porad kardiologicznych również osobom po przebytych zabiegach angioplastyki tętnic wieńcowych ( „balonikowanie”) oraz po operacjach kardiochirurgicznych, oraz po przebytych ablacjach zaburzeń rytmu.