Kardiolog prof. dr hab. n. med. Jerzy Krzysztof Wranicz

sztuczne serce

Nazywam się Jerzy Krzysztof Wranicz i od 40 lat jestem lekarzem zajmującym się kardiologią. Od początku mojej kariery zawodowej pracowałem w Szpitalu im. Sterlinga w Łodzi, a od 2014 roku przeniosłem się wraz z całym zespołem do nowoczesnego Centralnego Szpitalu Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym UM w Łodzi. Od 2010 roku kieruję Kliniką Elektrokardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie razem ze swoimi współpracownikami zajmuję się m.in.:

  • nowoczesną elektrokardiologią,
  • diagnostyka i leczeniem niewydolności serca,
  • implantacja defibrylatorów i stymulatorów serca,
  • diagnostyka i leczeniem arytmii w tym metodą ablacji,
  • oceną ryzyka nagłego zgonu sercowego,
  • leczeniem chorób strukturalnych serca metodą przezskórna.

Jestem również wieloletnim wykładowcą akademickim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, obecnie zatrudnionym na stanowisku profesora . Na prowadzonych zajęciach staram się przekazać przyszłym lekarzom nie tylko wiedzę medyczną, ale pobudzić w nich także dążenie do rozwoju i zaszczepić życzliwość wobec pacjenta. Regularnie uczestniczę w szkoleniach, sympozjach oraz konferencjach naukowych organizowanych zarówno w kraju, jak i za granicą. Pozwala mi to stale aktualizować wiedzę, wymieniać się informacjami z innymi specjalistami i być dzięki temu na bieżąco ze wszelkimi nowymi trendami pojawiającymi w diagnostyce i terapii chorób serca. Oprócz tego jestem także członkiem różnych międzynarodowych towarzystw kardiologicznych, do których zaliczyć można m.in. International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, European Society of Cardiology, American Heart Asociation, Heart Rythm Society. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w którym przez lata piastowałem różne funkcje.

Od początku mojego zatrudnienia w Akademii Medycznej, a następnie w Uniwersytecie Medycznym pracuje również naukowo, a owocem tej pracy jest ponad 380, w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, w tym tak prestiżowych jak Nature czy New England Jounral of Medicine.

 

Czy warto skorzystać z mojej pomocy?

Choroby kardiologiczne i układu krążenia są niezwykle niebezpieczne dla zdrowia i życia pacjenta. Dlatego w przypadku ich wystąpienia należy skorzystać z pomocy odpowiedniego lekarza specjalisty. Moje długoletnie doświadczenie jako kardiologa oraz szeroki zakres wiedzy i umiejętności w dziedzinie diagnostyki i leczenia schorzeń kardiologicznych sprawiają, że mam wysokie kwalifikacje w swojej dziedzinie. Ponadto, prowadzę klinikę elektrokardiologii, gdzie zajmuje się nowoczesną elektrokardiologią, diagnostyką i leczeniem niewydolności serca, implantacją defibrylatorów i stymulatorów serca, diagnostyką i leczeniem arytmii w tym metodą ablacji oraz oceną ryzyka nagłego zgonu sercowego. Swoją wiedzę stale aktualizuję poprzez uczestnictwo w szkoleniach, sympozjach oraz konferencjach naukowych organizowanych zarówno w kraju, jak i za granicą. Jestem także członkiem różnych międzynarodowych towarzystw kardiologicznych, co pozwala mi na wymianę informacji i aktualizację wiedzy z innymi specjalistami. Co więcej, jestem wykładowcą akademickim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, gdzie staram się przekazać swoją wiedzę i doświadczenie przyszłym lekarzom, pobudzając w nich dążenie do rozwoju i zaszczepiając życzliwość wobec pacjenta. Wszystkie te czynniki sprawiają, że w mojej opinii warto skorzystać z mojej pomocy w zakresie leczenia chorób kardiologicznych i układu krążenia.