Jakie są rodzaje ablacji serca?

Jednymi z najczęstszych diagnozowanych problemów kardiologicznych są zaburzenia rytmu serca, które nazywamy arytmią. W celu wyboru właściwej drogi leczenia musimy dokładnie określić charakter zaburzeń. W niektórych przypadkach możemy zastosować ablację – zabieg, który ma na celu wytworzenie w sercu drobnych blizn mających zatrzymać przewodzenie niewłaściwych sygnałów elektrycznych w sercu. Jakie są rodzaje ablacji?

 

Główne rodzaje ablacji serca – metody przezskórne i chirurgiczne

wyniki badania EKGBardzo dobrze znane dziś leczenie zaburzeń rytmu serca możemy podzielić na mniej inwazyjne metody przezskórne oraz metody chirurgiczne. Ablacja przezskórna to wprowadzenie przez naczynie krwionośne znajdujące się na kończynie dolnej specjalnej elektrody, która sięga do obszaru serca powodującego arytmię. W uproszczeniu: elektroda, wysyłając impulsy, niszczy komórki, które odpowiadają za powstawanie niewłaściwych sygnałów. Metody chirurgiczne wymagają przeprowadzenia operacji.

 

Podział metod przezskórnych i chirurgicznych

Wyróżniamy dwa typu ablacji przezskórnej. Pierwszym z nich jest ablacja RF, czyli ablacja za pomocą fal o częstotliwości radiowej. Wprowadzana elektroda działa w taki sposób, by wytworzyć korzystnie działające blizny. Drugi typ to krioablacja, w której wykorzystuje się elektrodę z końcówką zamrażającą nieprawidłowe tkanki. W ablacji chirurgicznej mamy trzy warianty. Procedurę Maze – operację, w której lekarz wykonuje niewielkie nacięcia w górnych partiach serca i zszywa je, by powstała właściwa blizna, procedurę mini Maze – wykonanie niewielkich nacięć między żebrami, by wprowadzić przez nie endoskop i kontrolować elektrodę oraz procedurę łączoną. Ta ostatnia łączy przezskórną ablację i procedurę mini Maze. Leczenie zaburzeń rytmu serca zawsze wymaga specjalistycznej konsultacji.