Czym jest echokardiografia?

Echokardiografia to badanie diagnostyczne serca, które wykonuje się nie tylko u osób chorych, ale także zdrowych, w celach profilaktycznych. Czym dokładnie jest i jak wygląda?

 

Echokardiografia – czym jest?

echokardiografia badanieInaczej nazywana echem serca czy USG serca. Jest to obrazowe badanie diagnostyczne, które pozwala na sprawdzenie poprawności funkcjonowania serca i jego elementów. Dzięki echokardiografii kardiolog bezinwazyjnie może ocenić pracę m.in. zastawek serca czy prawidłowość przepływu krwi przez nie. Daje mu to także możliwość przyjrzenia się budowie mięśnia sercowego oraz naczyń krwionośnych.

 

Jak przeprowadzane jest echo serca?

Istnieje kilka metod na przeprowadzenie echa serca w poradni kardiologicznej. Najpopularniejsze jest standardowe, przezklatkowe USG serca, do którego pacjent nie musi się szczególnie przygotowywać. Echokardiografia jako badanie diagnostyki obrazowej wykorzystuje fale ultradźwiękowe. Najczęściej używa się do tego badania ultradźwięków o częstotliwości 1-10 MHz. W czasie badania przenikają one przez klatkę piersiową i odbijają się od badanych struktur, co pozwala na uzyskanie obrazu na monitorze urządzenia.
Oprócz echokardiografii przezklatkowej, występuje możliwość przeprowadzenia także echokardiografii obciążeniowejprzezprzełykowej i kontrastowej. Pierwsza z nich wykonywana jest przy zwiększonym wysiłku serca, poprzez wysiłek fizyczny pacjenta lub podanie leku, w przypadku podejrzenia np. choroby wieńcowej. Echokardiografia przezprzełykowa polega na wsunięciu głowicy do przełyku pacjenta w celu uzyskania lepszego obrazu serca i wykonywana jest m.in. w celu wykrycia zapalenia wsierdzia. Ostatnia z wymienionych, echokardiografia kontrastowa, wykorzystuje podanie pacjentowi środku cieniującego, który poprawia jakość obrazu, pozwalając na diagnostykę wad serca.

 

Kiedy należy wykonać echokardiografię?

To badanie diagnostyczne może zostać zlecone przez lekarza rodzinnego bądź kardiologa w momencie stwierdzenia występowania nieprawidłowości w pracy serca. Wykonywane jest w celu wykrycia przyczyny bólów w obrębie klatki piersiowej, szmerów serca czy zaburzeń jego rytmu. Zalecane jest także przy omdleniach o nieznanych przyczynach.

Echokardiografia jest podstawą diagnostyki w kierunku chorób kardiologicznych i pozwala na wykrycie m.in. wad zastawek, nadciśnienia tętniczego, a nawet przebytego zawału serca oraz udaru mózgu. Echo serca pozwala również na wykrycie wrodzonych wad serca. Wykonując echokardiografię regularnie monitoruje się efekty leczenia i ewentualny postęp choroby. Dzięki niej istnieje możliwość wczesnego wykrycia choroby serca oraz wdrożenia odpowiedniego leczenia, nieraz ratującego życie.