Co to jest implantacja kardiowerterów-defibrylatorów serca?

Kardiowerter-defibrylator to urządzenie umożliwiające rozpoznanie niebezpiecznych dla życia zaburzeń rytmu serca i przerywanie tych nieprawidłowości dzięki impulsowi elektrycznemu. Kiedy można dokonać jego implantacji, czyli wszczepienia do organizmu chorego?

 

U kogo można wszczepić kardiowerter-defibrylator?

szara koszulka z czerwoną plamą w okolicy sercaDo wszczepienia tego urządzenia kwalifikują się osoby narażone na tzw. komorowe zaburzenia rytmu serca, co dotyczy przede wszystkim chorych z niewydolnością serca, u których występuje ryzyko niebezpiecznych arytmii. Takiej procedury dokonuje się również u pacjentów z innymi jednostkami chorobowymi takimi jak:

  • kardiomiopatia przerostowa – przerost mięśnia sercowego,
  • arytmogenna kardiomiopatia prawej komory – choroba mięśnia sercowego w której dochodzi do tłuszczowego zwyrodnienia mięśnia sercowego,
  • zespół Brugadow – uwarunkowany genetycznie charakteryzujący się skłonnością do napadowych zaburzeń rytmu,
  • zespół długiego QT – powiązany z komorowymi nieprawidłowościami rytmu serca.

 

Jak wygląda zabieg implantacji kardiowertera-defibrylatora?

Procedura ta ma miejsce w miejscowym znieczuleniu oraz częściowym znieczuleniu ogólnym. Sam zabieg polega na wprowadzeniu do serca jednej lub dwóch elektrod, a następnie stworzeniu pod skórą nad lewą piersią specjalnej kieszonki, do której po złączeniu z elektrodą wkłada się to urządzenie. Sporadycznie zdarza się, że anatomia pacjenta zmusza do przeprowadzenia zabiegu po przeciwnej stronie. Dodatkowo w trakcie operacji, pod kontrolą kardiologów, wywołuje się mikotanie komór co ma na celu sprawdzenie, czy urządzenie działa w sposób prawidłowy. Do procedury takiej można zostać zakwalifikowanym także w naszej poradni kardiologicznej w Łodzi.

Choć kardiowerter-defibrylator nie przeciwdziała zaburzeniom rytmu serca, to dzięki impulsom elektrycznym pozwala na ich przerywanie, chroniąc tym samym przed niebezpiecznymi efektami arytmii. Obok implantacji urządzenia, niezbędne jest także leczenie towarzyszące w postaci farmakoterapii i przestrzegania zasad związanych ze zdrowym trybem życia.