Implantacja kardiowerterów-defibrylatorów serca

Jedną z metod rozpoznawania i leczenia zaburzeń rytmu serca, które mogą być groźne dla życia, jest implantacja kardiowerterów-defibrylatorów serca. To urządzenia wysyłające impulsy elektryczne, gdy tylko zostanie wykryta arytmia. To alternatywa dla pacjentów, u których z różnych względów nie można zastosować klasycznych implantów ICD.

Do zabiegu klasyfikowani są pacjenci, u których wdrożono leczenie niewydolności serca, narażeni na wystąpienie arytmii, częstoskurczów czy migotania komór. Jest również stosowana o tych, którzy doświadczyli zatrzymania akcji serca. O sposobie leczenia zaburzeń rytmu serca oraz zasadności implantacji kardiowerterów-defibrylatorów serca decyduje kardiolog prowadzący.

Umówienie konsultacji jest możliwe drogą telefoniczną lub osobiście w rejestracji.