Konsultacje kardiologiczne dla pacjentów z chorobą nowotworową

Walka z nowotworem prowadzić może do powikłań kardiologicznych. Dlatego w przypadku wielu pacjentów po chemioterapii konieczne okazuje się podjęcia leczenia powstałych w jego wyniku chorób i zaburzeń w pracy serca. W swoim gabinecie prowadzę konsultacje kardiologiczne dla pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w trakcie terapii onkologicznej dowiedzieli się, że mają też problemy z niewydolnością lub nadciśnieniem. Jednym z najpoważniejszych powikłań u pacjentów przyjmujących chemioterapię jest uszkodzenie mięśnia sercowego. Leki przeciwnowotworowe mogą jednak przyczyniać się także do m.in.

  • upośledzenia kurczliwości serca,
  • zapalenia mięśnia sercowego,
  • zapalenia osierdzia,
  • zaburzeń rytmu serca.

Dlatego tak ważne jest stałe monitorowanie pracy serca, by w razie konieczności można było szybko rozpocząć jego leczenie. W przypadku osób z zaawansowaną chorobą nowotworową mających powikłania zakrzepowo-zatorowe istnieje ponadto podwyższone ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu oraz zawału mięśnia sercowego. Leczenie zaburzeń rytmu serca bywa także etapem wspomagającym w walce z nowotworem. Z tego względu pacjenci z chorobami nowotworowymi znajdują się często nie tylko pod opieką onkologa, ale także kardiologa.

Badania kardiologiczne u pacjentów z nowotworami

U pacjentów, którzy są w trakcie lub mają za sobą leczenie onkologiczne, przeprowadzam badania, które pozwalają monitorować pracę ich serca. Są to przede wszystkim:

  • badanie EKG,
  • badanie Holter EKG.

Leczenie powikłań po chemioterapii bywa długotrwałe m.in. ze względu na osłabienie organizmu terapią. Istotne jednak jest, by wdrożyć działania mające na celu poprawę ogólnego komfortu pacjenta.